“தீடீர் மரணம்”

அரை நூற்றாண்டை எட்டும் போது

கல்லூரி நண்பனின்”தீடீர் மரணம்”

தாங்கி வந்த  குறுஞ்செய்தி

சொல்லிவது

சோகமான பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள்!

அந்த

இளமையான

முதுமையின் இலக்கணம்

தனிமை

தனிமையின் அழகு

வெறுமையெனும் ஆரம்பப் புள்ளி

ஆரம்பத்தின் முடிவு

ஆனந்தம்

ஆனந்தம் என்பதே இயற்கை

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WP to LinkedIn Auto Publish Powered By : XYZScripts.com